Putujte s Kongres Plus-om1

Poštovani,
Kongres plus agencija Vam do kraja 2023. nudi atraktivna i zanimljiva VIŠEDNEVNA PUTOVANJA u:

  • Italiju 3.11.-5.11. (Verona, Padova, Vicenza, Venecija),
  • Podravinu 10.11.-12.11. (Đurđevac, Koprivnica, Varaždin, Ludbreg)
  • Slavoniju 24.11.-.26.11. (Đakovo, Vinkovci, Vukovar, Osijek)
  • Sloveniju 1.12.-3.12. (Rogaška Slatina, Ljubljana, Bled, Postojna),
  • Međugorje (Počitelj, Mostar, Blagaj_ otvorena opcija)
  • Istru (Pula, Poreč, Rovinj_otvorena opcija)

JEDNODNEVNA PUTOVANJA
(otvorena opcija)

  • Gospić i Cerovačke pećine
  • Imotski
  • Bihać
  • Dolina Neretve i Pelješki most

Za sve informacije i rezervacije obratite se Kongres plus agenciji.
Kongres plus je Vaš vjeran i pouzdan partner!

Back to top button